Klachtenprocedure

               

Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

Als je niet tevreden bent met mijn behandeling of hoe ik met je om ga, dan hoor ik dat graag rechtstreeks van je zodat we er allereerst gezamenlijk uit proberen te komen. Uiteraard heb ik de intentie om je onder iedere omstandigheid te zien en te horen. Een goed gesprek kan opheldering geven en een wederzijds zich gezien en gehoord voelen. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een officiële klachtenprocedure volgen. Lees hier meer welke stappen je kunt ondernemen. 

In mijn contacten met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG en RBCZ.

        
E-mail verzonden